На головну
рос.
 ▲ 

Газета "Все про бухгалтерський облік"

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА — 2016
Заповнюємо правильно!

Заповнити у податковій накладній індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) продавця й покупця по низці операцій вам допоможе наша таблиця.

 

Повернутися до податкової накладної

Таблиця 1

Умовні податкові номери в ПН з 1 квітня 2016 р.
№ з/пОпераціяТип причиниНайменування одержувача (покупця)ІПН одержувача (покупця)
1ПН, складена на збільшення суми компенсації за товари/послуги, реалізовані покупцю, реєстрацію платником ПДВ якого на дату такого збільшення анульовано01«Неплатник»100000000000
2Постачання товарів/послуг неплатникам ПДВ, окрім пільгованих постачань:
  • дипломатичним представництвам та іншим особам, названим у п. 197.2 ПКУ;
  • для операцій, що фінансуються за рахунок міжнародної техдопомоги щодо Чорнобильської АЕС (ст. 211 ПКУ);
  • що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) за програмою боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією (п. 26 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ)
02«Неплатник»100000000000
3Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізособам03Власні дані платника податків400000000000
4Передання в межах балансу для невиробничого використання, що оформлюється:зведеною ПН*04Власні дані платника податків600000000000
звичайною ПН04Власні дані платника податків400000000000
5Ліквідація основних засобів за самостійним рішення платника податків05Власні дані платника податків400000000000
6Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих, що оформлюється звичайною ПН06Власні дані платника податків400000000000
7Експорт товарів07Найменування (ПІБ) нерезидента-покупця і через кому — країна, у якій його зареєстровано300000000000
8Постачання для операцій, котрі не є об'єктом для ПДВ, що оформлюється:зведеною ПН08Власні дані платника податків600000000000
звичайною ПН08Власні дані платника податків400000000000
9Постачання для операцій, звільнених від ПДВ, що оформлюється:зведеною ПН 09Власні дані платника податків600000000000
звичайною ПН09Власні дані платника податків400000000000
10Податкові зобов'язання при анулюванні реєстрації платника ПДВ10Власні дані платника податків400000000000
11ПН за щоденними підсумками11«Неплатник»100000000000
12Пільговані постачання товарів/послуг для власних потреб дипломатичних представництв та інших осіб, названих у п. 197.2 ПКУ; неплатникам ПДВ, що фінансуються за по програмами міжнародної техдопомоги з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ст. 211 ПКУ); неплатникам ПДВ, діяльність яких оплачується за рахунок грантів (субгрантів) за програмою боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією (п. 26 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ)12Найменування юр- або фізособи — покупця (дипломатичної місії)200000000000
13Використання виробничих або невиробничих основних засобів, товарів/послуг не в госпдіяльності, що оформлюється:зведеною ПН13Власні дані платника податків600000000000
звичайною ПН13Власні дані платника податків400000000000
14ПН, складена покупцем послуг нерезидента, що надаються на митній території України14Найменування (ПІБ) нерезидента-продавця і через кому — країна, у якій зареєстровано продавця**500000000000
15ПН, складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання15Власні дані платника податківВласні дані платника податків
16ПН, складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною вартістю їх постачання16Власні дані платника податківВласні дані платника податків
17ПН, складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання17Власні дані платника податківВласні дані платника податків

* Зведеною ПН із типом причини «04» оформлюють також переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих.
** Цю інформацію зазначають у полях ПН, відведених для постачальника (продавця). Як відомості про покупця підприємство записує власні дані.

Повернутися до податкової накладної


© "Все про бухгалтерський облік", 2016