На головну
рос.
 ▲ 

Газета "Все про бухгалтерський облік"

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА — 2016
Заповнюємо правильно!

До вашої уваги надано зразок податкової накладної за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307, з практичними порадами щодо заповнення. Ця форма, як і описаний порядок її заповнення, актуальні з 01.04.16 р.

Основні правила заповнення податкової накладної

1. ПН виписують тільки зареєстровані в податковій платники ПДВ, яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ (п. 201.8 Податкового кодексу України, далі — ПКУ, п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307, далі — Порядок № 1307).

2. ПН і додатки до неї оформлюють винятково в електронній формі за умови реєстрації електронно-цифровому підпису уповноваженої платником податків особи (п. 201.1 ПКУ, п. 2 Порядку № 1307).

3. ПН складають на дату виникнення податкових зобов'язань продавця (постачальника), крім випадків, передбачених ПКУ і Порядком № 1307 (п. 201.1 ПКУ, п. 5 Порядку № 1307).

4. ПН заповнюють українською мовою (п. 4 Порядку № 1307).

5. Усі графи ПН, які містять вартісні показники, заповнюють у гривнях з копійками (п. 4 Порядку № 1307).

6. ПН в обов'язковому порядку реєструють в ЄРПН, у тому числі ті з них, котрі продавець (постачальник) залишає в себе (п. п. 198.5, 199.1, 201.1, 201.10 ПКУ, п. 3 Порядку № 1307). З 01.04.16 г. усі ПН реєструють в ЄРПН за формою, що діє на день реєстрації (п. 3 Порядку № 1307).

7. ПН не виписують при здійсненні операцій, які не є об'єктом оподаткування, включаючи перелічені в ст. 196 ПКУ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
Зведена податкова накладна  1  
Складена на операції, звільнені від оподаткування  2  
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)
з причини (зазначається відповідний тип причини)  3 
 
          

 

 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 
                                        

Дата складання  4 
 
                                   

Порядковий номер  5 
/
     

(1)

 

Постачальник (продавець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)
Отримувач (покупець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)

 

Розділ А
IЗагальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість  13  
IIЗагальна сума податку на додану вартість, у тому числі:  13  
IIIзагальна сума податку на додану вартість за основною ставкою  13  
ІVзагальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %  13  
VУсього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)  13  
VIУсього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)  13  
VIIУсього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)  13  
VIIIУсього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)  13  
ІХУсього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)  13  
ХДані щодо зворотної (заставної) тари  14  
Розділ Б

з/п
Номенклатура товарів/послуг продавця  8 Код товару згідно з УКТ ЗЕД  9 Одиниця виміру товару/послугиКількість
(об'єм, обсяг)
 11 
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартістьКод ставки  12 Код пільги3  2 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
умовне позначення (українське)  10 код  10 
12345678910
1         
2         
...         
9999         

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)      
                                                  
    (ініціали та прізвище)  15    (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта4)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3  2 
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заповнити податкову накладну вам допоможуть:


© "Все про бухгалтерський облік", 2016

 1  Це поле позначають хрестиком при складанні зведеної ПН:

  • на ритмічні та безперервні постачання (п. 201.4 ПКУ, п. 19 Порядку № 1307), у тому числі при нарахуванні зобов'язань за касовим методом при постачанні (у тому числі оптом), переданні, розподілі електричної та/або теплової енергії, постанні вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 за УКТ ЗЕД за п. 44 підрозд. 2 р. ХХ ПКУ (див. лист ДФСУ від 28.01.16 р. № 1664/6/99-99-19-03-02-15);
  • при нарахуванні зобов'язань за п. п. 198.5, 199.1 ПКУ.

 2  Графу 9 розділу Б заповнюють лишень на постачання, звільнені від ПДВ за ст. 197, підр. 2 р. ХХ ПКУ, міжнародними договорами. У ній записують код пільги згідно з Довідником податкових пільг, які є втратами доходів бюджету, або Довідником інших податкових пільг, актуальним на дату складання ПН. При цьому виноску 3 під табличною частиною ПН заповнюють тільки в тому випадку, якщо в актуальному довіднику застосованної пільги немає. Тоді в графі 9 вказують умовний код «99999999», а у виносці 3 — норму ст. 197, підрозділу 2 р. ХХ ПКУ або міжнародного договору, згідно з якою ПДВ не нараховують.

Не забудьте також внести запис «Без ПДВ» до відповідної комірки у верхньому лівому куті ПН.

 3  Низка операцій, котрі потребують нарахування зобов'язань, супроводжується випискою ПН, яка залишається у продавця (постачальника). Ці ПН позначають знаком «Х» у лівому верхньому полі ПН із зазначенням типи причини. Усі можливі типи причини, передбачені п. 8 Порядку № 1307, та операції, котрі їм відповідають, ми зібрали в таблиці 1.

 4  У цьому полі зазначають дату виникнення податкових зобов'язань, яка повинна збігатися з днем виписки ПН (п. 201.1 ПКУ). Водночас ПКУ і Порядок № 1307 передбачають низку винятків із загального правила, наприклад, для зведеної ПН.

Для дати ПН установлено формат: перші дві цифри — день місяця, друга пара — порядковий номер календарного місяця, і останні чотири — рік. Проставляти крапки, коми та інші розділові знаки в цьому полі заборонено (п. 5 Порядку № 1307).

 5  До дробу вказують порядковий номер ПН. Нумерацію (облік) ПН платник податків має право вести в довільній формі. Але не можна присвоювати однаковий номер двом і більше ПН, виписаним в один день. Опріч того, порядковий номер не може починатися на «0».

Після дробу записують свій вид діяльності сільгоспвиробники, які працюють за ст. 209 ПКУ (код «2») і м’ясомолочні виробники, котрі не обрали спецрежим (код «3»), при оформленні ПН на постачання сільгосппродукції власного виробництва. Особливим кодом «5» позначають ПН, складені оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (п. 6 Порядку № 1307).

 6  Тут необхідно зазначити повне або скорочене найменування продавця й покупця: юрособи — згідно з установчими документами; фізособи — платника ПДВ — прізвище, ім'я та по батькові (пп. пп. «в», «д» п. 201.1 ПКУ). Філії (структурні підрозділи), яких уповноважили виписувати ПН, у полі, відведеному для найменування продавця (постачальника), окрім найменування головного підприємства згідно з установчими документами, записують також через кому своє найменування (п. 1 Порядку № 1307). А коли уповноважена філія виступає покупцем товарів/послуг від імені головного підприємства, тоді продавець у тому самому порядку заповнює поле, відведене для найменування одержувача (покупця).

У деяких випадках (див. таблицю 1) продавець (постачальник) дублює свої дані в полі, відведеному для найменування одержувача (покупця). У тій самій таблиці ми вказали, коли найменування (ПІБ) покупця замінюють словом «Неплатник» або записують особливим способом, передбаченим Порядком № 1307.

 7  У цих полях фіксують індивідуальний податковий номер (далі — ІПН) продавця й покупця. Утім низку операцій необхідно позначити умовним податковим номером (п. п. 11, 12 Порядку № 1307). З ними вам допоможе розібратися таблиця 1.

 8  У графі 2 розділу Б ПН у загальному випадку записують розгорнуто всю номенклатуру поставлених товарів (послуг) (пп. 1 п. 16 Порядку № 1307). При цьому слід ураховувати їх найменування і класифікацію згідно з УКТ ЗЕД (див. відповідь на запитання 8 УПК № 127).

Зверніть увагу: кількість позицій в одній ПН не може перевищувати 9999 — це нове правило заповнення ПН. На ті, які не вмістилися, складають нову ПН і присвоюють їй інший номер.

Якщо одному покупцю одночасно поставляють товари/послуги, які обкладають за різними ставками ПДВ (0%, 7% або 20%), таке постачання можна оформити загальною ПН. Проте товари (послуги), що оподатковуються за різними ставками, слід рознести за різними рядками (п. 17 Порядку № 1307).

У підсумковій ПН (за щоденними підсумками) згідно з деякими роз'ясненнями контролерів номенклатуру можна узагальнити записом «Товари/послуги в асортименті» (див. лист ДФСУ від 13.10.15 р. № 21637/6/99-95-42-01-15, категорію 101.17 ЗІР). В інших роз'ясненнях вони заперечують таку можливість (див., приміром, лист ДФСУ від МГУ ДФС — ЦООВП від 26.11.15 р. № 26014/10/28-10-06-11).

Для низки операцій установлено особливі правила заповнення даної графи. При виписуванні ПН, котру позначають типом причини «15», у ній також пишуть: «перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № _»; з типом причини «16»: «перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаних в податковій накладній № __»; з типом причини «17»: «перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _». У тому самому рядку зазначать порядковий номер ПН, виписаної на фактичну ціну (договірну вартість) постачання.

У ПН, складеній оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, тут пишуть «розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції».

При складанні зведеної ПН на умовні постачання (типи причини «04», «08», «09», «13») номенклатуру не розшифровують. У графі 2 записують дати складання та порядкові номери ПН, виписаних постачальниками, податковий кредит за яким перекривають зобов'язаннями за п. п. 198.5, 199.1 ПКУ. Якщо на такі постачання виписують звичайну ПН (типи причини «04», «06», «08», «09», «13»), номенклатуру розшифровують повністю.

 9  На усіх етапах постачання підакцизних товарів і товарів, завезених на територію України, у цій графі зазначають код товару за УКТ ЗЕД (пп. 2 п. 16 Порядку № 1307). Його записують без розділових знаків і пробілів.

Код УКТ ЗЕД при постачанні таких товарів зазначають до того моменту, поки в результаті достатньої переробки вони не перетворюються на інший товар. Достатньою податківці вважають обробку/переробку, якщо в її результаті змінився код товару за УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків (див. лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23005/6/99-99-19-03-02-15, категорію 101.17 ЗІР).

 10  У графі 4 розділу Б записують умовне позначення одиниці виміру українською мовою згідно з Класифікатором системи позначень одиниць виміру та обліку (далі — КСПОВО), а в графі 5 — код цієї одиниці виміру за КСПОВО.

Зверніть увагу: з 01.04.16 р. діє нове правило. Якщо товар або послуга, що постачаються, мають одиницю виміру, якої немає в КСПОВО, у графі 4 записують умовну одиницю, задіяну в первинних документах, якими оформлювалося постачання. При цьому графу 5 залишають порожньою. Завдяки таким нововведенням при постачанні послуг, котрі не мають кількісного вимірника, у графі 4 можна використовувати умовне позначення «послуга».

При складанні зведеної ПН на умовні постачання за п. п. 198.5, 199.1 ПКУ (типи причини «04», «08», «09», «13») у графі 4 зазначають «грн», а графу 5 не заповнюють.

 11  Порядок № 1307 не обмежує кількість знаків після коми при зазначенні кількості поставлених товарів (послуг) у графі 6 розділу Б. Відсутністю обмеження можна скористатися, аби вивести точний результат у графі 10. Адже на відміну від кількості, ціна товарів (послуг) (графа 7) й інші вартісні показники ПН дозволено зазначати винятково в гривнях із копійками — окрім показника графи 7, якщо це передбачено чинним законодавством (п. 4 Порядку № 1307).

У категорії 101.17 контролери порекомендували використовувати в показнику кількості стільки знаків після коми, скільки необхідно для виведення правильного результату в графі 10. Якщо в результаті перемноження граф 6 і 7 виходить число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, але після округлення за загальними арифметичними правилами до двох знаків після коми, другий знак не збільшується на зайву одиницю, кількість знаків після коми в графі 6 можна вважати достатньою.

 12  У графі 8 розділу Б тепер фіксують код ставки ПДВ, за якою здійснюють оподаткування операцій з постачання товарів/послуг (див. таблицю 2). Зверніть увагу: якщо в графі 8 задіяли код 903 (при здійсненні звільнених операцій), інших кодів ставок у цій ПН бути не повинно (пп. 6 п. 16, п. 17 Порядку № 1307).

 13  У рядках I—IX розділу А підбивають підсумки нарахування зобов'язань. Із них рядки V—IX відведено для обсягу постачання. Їх формують показники графи 10 розділу Б. Причому вибір рядка залежить від коду, зазначеного в графі 8 розділу Б. Які саме рядки заповнюють у розрізі кодів ставки податку, ми записали в таблиці 2.

У рядку III розділу А відображають загальну для всієї номенклатури суму ПДВ, нараховану за ставкою 20%, у рядку IV — за ставкою 7%. Результат додавання цих рядків фіксують у рядку II.

У рядку I підсумовують дані з рядків II, V—X.

 14  Рядок Х розділу А відведено для вартості зворотної (заставної) тари, вартість якої зазначено в договорі (контракті). Її не включають до бази оподаткування. Проте вона також формує підсумковий показник рядка I (пп. 8 п. 16 Порядку № 1307).

 15  Під табличною частиною свої ініціали й прізвище зазначає особа, уповноважена на виписування ПН. Форма ПН також передбачає поле для реєстраційного номера облікової картки уповноваженої особи — так званий ідентифікаційний код. А якщо з релігійних причин підписант відмовився одержувати такий код і має відповідну відмітку в паспорті, у цьому полі записують серію і номер паспорта.